• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

29.6.2015 10:00

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia: Päätös maankaatopaikkaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Päätöksen mukainen maankaatopaikka sijaitsee Rovaniemen kaupungin (698) Korkalon maarekisterikylässä (401) kiinteistöillä Suonukka 23:172. Kiinteistö sijaitsee Pöykkölän asuinalueen itäpuolella Suonukkaojan varrella.

Hakija: Rovaniemen kaupunki, Yhdyskuntatekniikka

Päätöspäivä: 24.6.2015

Pykälä: 99 §

Antopäivä: 30.6.2015

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 30.6.-30.7.2015 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku: Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta vali-tusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 30.7.2015.


Rovaniemellä 29.6.2015
Ympäristölautakunta