• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

7.8.2018 9:00


Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia                         Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Koskipuistossa Ravintola Valdemarin viereisellä P-alueella, osoitteessa Jäämerentie 9, 17.8.2018 järjestettävää Venetsialaiset -ulkoilmakonserttia.


Hakija                      Lapin Pitopalvelu Oy, Ravintola Valdemari


Päätöspäivä             6.8.2018
Pykälä                     27 §
Antopäivä               8.8.2018


Nähtävilläolo          Päätös pidetään nähtävänä 7.8. – 7.9.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.


Muutoksenhaku      Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.


                               Valitusaika päättyy 7.9.2018.

Rovaniemellä 6.8.2018