• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

2.7.2018 8:00

JULKIPANOILMOITUS
Ympäristöluvan tarkastamista koskevan päätöksen
antamisesta

Annettava päätös

Antopäivä     3.7.2018
Hakija           Lapin Auto-Osa Oy
Asia              Päätös autopurkamoa koskevasta ympäristölupamääräysten tarkastamishakemuksesta

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kyseessä on olemassa olevan toiminnan ympäristölupamääräysten tarkastaminen. Edellinen lupapäätös on edellyttänyt luvan tarkastamista määräajassa. Toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, tässä lupapäätöksessä on kyseessä lupamääräysten ajantasaistamisesta.

Nähtävänäpito

Päätös on nähtävillä 2.7. – 6.8.2018 Rovaniemen kaupungin Osviitan palvelupisteessä Hallituskatu 7 :ssä.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta.

Lisätietoja tarvittaessa

Ympäristötarkastaja Harri Katainen
Puh. 016 322 2120 , 050 3661430
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Rovaniemellä 2.7.2018
Ympäristölautakunta