• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

27.2.2017 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia:                  Ympäristölupapäätös, joka koskee pilaantumattoman maa-ainesjätteen ja asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen välivarastointi- ja käsittely-toiminnan laajentamista sekä samalle toiminta-alueelle sijoitettavan maankaatopaikan toimintaa. Toiminta-alue sijaitsee Alakorkalossa kiinteistöllä Anttilanvaara 698-401-15-1.

Hakija:                Napapiirin Kuljetus Oy

Päätöspäivä:        22.2.2017

Pykälä:                 22 §

Antopäivä:           28.2.2017

Nähtävänäolo:     Päätös pidetään nähtävänä 28.2.30.3.2017 välisenä aikana Rova-niemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku:  Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa pää-töksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuoh-jeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 30.3.2017.
Rovaniemellä 24.2.2017

Ympäristölautakunta