• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

5.10.2015 13:00

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä,  jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia: Päätös autopurkamoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Päätöksen mukainen autopurkamo sijaitsee Rovaniemen kaupungin 9. kaupunginosan korttelin 9065 tontilla numero 1. Tontti sijaitsee Teollisuuskylässä osoitteessa Vasaratie 7.

Hakija: Napapiirin autopurkamo ja –huolto Oy

Päätöspäivä: 30.9.2015

Pykälä: 135 §

Antopäivä: 6.10.2015

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 6.10.-5.11.2015 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku: Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 5.11.2015.


Rovaniemellä 5.10.2015

Ympäristölautakunta

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
5.10.-5.11.2015 välisenä aikana.