• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

13.4.2016 13:00

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.
Asia              Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Rovaniemen Ounaspaviljongilla järjestettävää Simerock -festivaalia 12. – 13.8.2016 (pvm:t korjattu 18.4.2016 hallintolain 51 §:n mukaisena kirjoitusvirheenä).
Hakija              Hurjat Kutsut Oy
Päätöspäivä     13.4.2016
Pykälä              4 §
Antopäivä        15.4.2016
Nähtävilläolo   Päätös pidetään nähtävänä 14.4. – 16.5.2016 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.
Muutoksenhaku Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
Valitusaika päättyy 16.5.2016.

Rovaniemellä 13.4.2016, korjattu 18.4.2016


Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja