• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

3.10.2016 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia: Ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva päätös, joka koskee sekalaisen yhdyskuntajätteen, hyödynnettävän jätteen ja vaarallisen jätteen välivarastointia Rovaniemen kaupungin tontilla nro 698-9-9011-10. Alue sijaitsee Eteläkeskuksen teollisuusalueella osoitteessa Lampelankatu 12.

Hakija: Rovaniemen Ekoteam Oy

Päätöspäivä: 28.9.2016

Pykälä: 130 §

Antopäivä: 4.10.2016

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 4.10. - 3.11.2016 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku: Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta, Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 3.11.2016.


Rovaniemellä 30.9.2016

Ympäristölautakunta