• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

20.1.2017 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.
Asia                     Päätös meluilmoituksesta, joka koskee 25. - 26.3.2017 Rovaniemen Kuolajoen jäällä järjestettävää autourheilun jokamiehenluokan talvimestaruuskilpailua.
Hakija                  Rovaniemen Urheiluautoilijat ry
Päätöspäivä         19.1.2017
Pykälä                 2 §
Antopäivä           23.1.2017
Nähtävilläolo      Päätös pidetään nähtävänä 20.1. – 20.2.2017 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.
Muutoksenhaku   Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
                            Valitusaika päättyy 20.2.2017

Rovaniemellä 19.1.2017Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja