• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

25.4.2018 8:00


Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia                     Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Rovaniemen Teollisuustiellä 15.5. – 30.6.2018 välisenä aikana tapahtuvaa    betonin   murskausta.


Hakija                   Kristo & Kumpp. Oy
Päätöspäivä          24.4.2018
Pykälä                   12 §
Antopäivä             26.5.2018


Nähtävilläolo        Päätös pidetään nähtävänä 25.4. – 28.5.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.


Muutoksenhaku     Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
Valitusaika päättyy 28.5.2018.

Rovaniemellä 24.4.2018


Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja