Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksesta

1.10.2018 8:00

Ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia: Ympäristölupapäätös, joka koskee rakennusten purkamisessa syntyvän puu- ja metallijätteen välivarastointia ja käsittelyä. Toimintaa harjoitetaan kiinteistöillä 698-9-9012-4 ja 698-9-9012-5 (osoitteessa Lampelankatu 33 - 35).

Hakija: Lapin Timanttisahaus Oy

Päätöspäivä: 26.9.2018

Pykälä: 119 §

Antopäivä: 2.10.2018

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 2.10.−1.11.2018 välisenä aikana Osviitta palvelupisteessä osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25, 2 krs.

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 1.11.2018.Rovaniemellä 28.9.2018

YmpäristölautakuntaTämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 1.10.−1.11.2018 välisenä aikana.