Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus ympäristölupaa koskevan päätöksen antamisesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus ympäristölupaa koskevan päätöksen antamisesta

28.6.2016 8:00

Annettava päätös

Antopäivä 29.6.2016
Hakija Lohirannantien maanrakennus Oy
Asia Päätös maa-ainesten murskausta koskevasta ympäristölupahakemuksesta

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Lohirannantien maanrakennus Oy:lle myönnetään hakemuksen perusteella ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen Tahtaman maa-ainesten ottoalueelle.

Nähtävänäpito

Päätös on nähtävillä 28.6. – 1.8.2016 Rovaniemen kaupungin Osviitan palvelupisteessä Hallituskatu 7 :ssä.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta.

Lisätietoja tarvittaessa

Ympäristötarkastaja Harri Katainen
Puh. 016 322 2120 , 050 3661430
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Rovaniemellä 28.6.2016
Ympäristölautakunta