Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus ympäristölupa-asiasta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus ympäristölupa-asiasta

28.6.2016 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätös: Päätös eläinsuojaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Päätöksen mukainen eläinsuoja sijaitsee Rovaniemen kaupungin (698) Kemihaaran maarekisterikylässä (402) kiinteistöllä Mäkiniemi 112:9 ja osoitteessa Mäkiniementie 91, Pekkala.

Hakija: Anne-Maria ja Ibush Krasniqi

Päätöspäivä: 22.6.2016

Pykälä: 90 §

Antopäivä: 29.6.2016

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 29.6.-29.7.2016 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 29.7.2016.


Rovaniemellä 27.6.2016

Ympäristölautakunta