Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus meluilmoituksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus meluilmoituksesta

30.6.2016 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.
Asia                    Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Rovaniemellä osoitteessa Sipolantie 29 tehtävää betonin murskausta 22.8. – 9.9.2016 välisenä aikana.
Hakija               Levi-Rakennus Oy
Päätöspäivä      29.6.2016
Pykälä                11 §
Antopäivä          1.7.2016


Nähtävilläolo     Päätös pidetään nähtävänä 30.6. – 1.8.2016 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.


Muutoksenhaku Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.


Valitusaika päättyy 1.8.2016.

Rovaniemellä 29.6.2016


Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja