Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus meluilmoituksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus meluilmoituksesta

2.7.2018 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia                     Päätös meluilmoituksesta, joka koskee vesicross –moottorikelkka-kilpailun järjestämistä 14.7.2018 Palojärvellä,   Rovaniemi.
Hakija                  Lapin Moottorikelkkailijat ry
Päätöspäivä         29.6.2018
Pykälä                 25 §
Antopäivä           3.7.2018
Nähtävilläolo      Päätös pidetään nähtävänä 2.7. – 2.8.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.


Muutoksenhaku  Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.


Valitusaika päättyy 2.8.2018

Rovaniemellä 29.6.2018


Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja