Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus meluilmoituksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus meluilmoituksesta

2.7.2018 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia                        Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Rovaniemellä 16.7. – 31.10.2018 tapahtuvaa rakentamistoimintaa VR:n Rovaniemen ratapihalla sekä Vaaralan liikennepaikalla.
Hakija                    VR Track Oy
Päätöspäivä            29.6.2018
Pykälä                     26 §
Antopäivä               3.7.2018
Nähtävilläolo          Päätös pidetään nähtävänä 2.7. – 2.8.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.


Muutoksenhaku      Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.


Valitusaika päättyy 2.8.2018

Rovaniemellä 29.6.2018.


Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja