Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus meluilmoituksesta Rovaniemen Ounaspaviljongilla
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus meluilmoituksesta Rovaniemen Ounaspaviljongilla

28.6.2016 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia                    Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Rovaniemen Ounaspaviljongilla järjestettävää IskelmäKesä -ulkoilmakonserttia 22. – 23.7.2016.
Hakija               N.C.D. Production Oy
Päätöspäivä      27.6.2016
Pykälä                10 §
Antopäivä           29.6.2016


Nähtävilläolo

Päätös pidetään nähtävänä 28.6. – 29.7.2016 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.


Muutoksenhaku

Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.


Valitusaika päättyy 29.7.2016.

Rovaniemellä 27.6.2016
Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja