• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

29.6.2015 15:00

Julkipanoilmoitus
Ympäristölupaa koskevan päätöksen
antamisesta

Annettava päätös
Antopäivä 30.6.2015
Hakija Destia Oy

Asia Päätös maa-ainesten murskausta koskevasta ympäristölupahakemuksesta ja ratkaisu Ysl 101 §:n toiminnanaloittamisluvasta ennen päätöksen lainvoimaisuutta

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Destia Oy:lle myönnetään hakemuksen perusteella ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa kiviaineksen ja soran murskaamiseen Olli – Viirin sora – ja hiekka alueelle. Päätös sisältää ratkaisun Ysl 101 §:n mukaisesta toiminnanaloittamisluvasta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Aloittamislupaa ennen lainvoimaisuutta ei myönnetä.

Nähtävänäpito
Päätös on nähtävillä 29.6. – 29.7.2015 Rovaniemen kaupungin Osviitan palvelupisteessä Hallituskatu 7 :ssä.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta.

Lisätietoja tarvittaessa

Ympäristötarkastaja Harri Katainen
Puh. 016 322 2120 , 050 3661430
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Rovaniemellä 29.6.2015
Ympäristölautakunta