• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

30.3.2016 10:00

JULKIPANOILMOITUS

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia: Päätös hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräyksessä annetun määräajan pidentämiseksi. Päätös koskee Napapiirin Betoni Oy:n valmisbetoni- ja betonituotehtaalle myönnetyn ympäristöluvan lupa-määräyksessä 9 annettua pesuvesien kierrätysjärjestelmän rakenta-mista koskevaa määräaikaa. Luvanvarainen laitos sijaitsee Rovaniemen kaupungin Rovaniemen maarekisterikylässä kiinteistöillä Jämy 129:0 ja Jämy I 6:188 (ja osoitteessa Jämytie 2).

Hakija: Napapiirin Betoni Oy

Päätöspäivä: 23.3.2016

Pykälä: 43 §

Antopäivä: 31.3.2016

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 31.3. - 2.5.2016 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 2.5.2016.

Rovaniemellä 29.3.2016

Ympäristölautakunta