Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus, päätös meluilmoituksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus, päätös meluilmoituksesta

8.2.2018 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia                   Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Vintage Sled Grand Prix 2018 – moottorikelkkailukilpailua Ounajoen Lainaalla 24.3.2018, Rovaniemi. 
Hakija                 Arto Tuisku
Päätöspäivä        7.2.2018
Pykälä                 2 §
Antopäivä           9.2.2018
Nähtävilläolo      Päätös pidetään nähtävänä 8.2. – 13.3.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana. 


Muutoksenhaku   Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.


Valitusaika päättyy 13.3.2018

Rovaniemellä 7.2.2018


Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja