Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus, maa-aineslupapäätös, Ylitulkkila Lauri, Metsäonnela, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus, maa-aineslupapäätös, Ylitulkkila Lauri, Metsäonnela, Rovaniemi

17.4.2019 10:28

Kunta ja viranomainen

Rovaniemi

Ympäristötarkastaja

JULKIPANOILMOITUS

Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen

antamisesta (MAL 19 §1,13a§,MAA 8§)

 

Ympäristötarkastaja antaa alla mainituista maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 ( 2 krs).

Päätöksen antopäivä 18.4.2019

Ympäristötarkastaja 15.4.2019 (päätöspäivä)

Lupa-asian kohde ja hakija:

ptk §

Hakija

Ottoalue/Alue, johon ainesten ottaminen kohdistuu

(kylä, tila ja RN:o)

Toimenpiteen laatu

 

11 §

 

 

 

 

Ylitulkkila Lauri

 

Rovaniemi;

Korkalo

Metsäonnela

RN:o 698-401-12-40

Maa-ainesten otto

Viimeinen muutoksenhakupäivä 20.5.2019

Paikka ja päivämäärä                                                

Rovaniemellä  15.4.2019

Carita Lallukka, ympäristötarkastaja                                                              

________________________________________________________________________________________

Muutoksenhaku:                  
Maa-ainespäätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen osoite: Isokatu 4, 90100  OULU.

Oikaisuvaatimus/oikaisuvaatimuksen sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin  ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7, 96100  ROVANIEMI,  puh. 016 3221.

____________________________________________________________________________________________