Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus, maa-aineslupapäätös, Malinen Eeva ja Matti, Tavivaara, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus, maa-aineslupapäätös, Malinen Eeva ja Matti, Tavivaara, Rovaniemi

1.7.2019 11:07

Ympäristölautakunta

 

JULKIPANOILMOITUS

Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta

(MAL 19 §)

Ympäristölautakunta antaa alla mainituista maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs).

 Päätöksen antopäivä 2.7.2019

Ympäristölautakunta 26.6.2019 (päätöspäivä)

Lupa-asian kohde ja hakija:

ptk §

Hakija

Ottoalue/Alue, johon ainesten ottaminen kohdistuu

(kylä, tila ja RN:o)

Toimenpiteen laatu

 

102§

 

 

Malinen Eeva ja Malinen Matti

Tavivaaran sora-alue

Sorrontörmä

RN:o 698-401-9-57

maa-ainesten otto

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä 1.8.2019

Paikka ja päivämäärä

Rovaniemellä 27.6.2019

                                                                         Marita Kuoksa, pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhaku:

Maa-ainespäätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen osoite: Isokatu 4, 90100 Oulu. Oikaisuvaatimus/oikaisuvaatimuksen sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os. Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI, puh. 016 3221.
(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.)