Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus, maa-aineslupa- ja ympäristölupapäätös, Morenia Oy, Jokkavaara, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus, maa-aineslupa- ja ympäristölupapäätös, Morenia Oy, Jokkavaara, Rovaniemi

1.7.2019 11:13

JULKIPANOILMOITUS

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta maa-aines- ja ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia:

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, joka koskee maa-aineksen ottamista ja murskaamista. Toiminta-alue sijaitsee Rovaniemen Oikaraisella tilalla Jokannokka RN:o 698-401-64-31.

Hakija:                        Morenia Oy

Päätöspäivä:             26.6.2019

Pykälä:                       91 §

Antopäivä:                 2.7.2019

Nähtävänäolo:

 Päätös pidetään nähtävänä 2.7.–1.8.2019 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs).

Muutoksenhaku:

 Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 1.8.2019.

Rovaniemellä 27.6.2019

Ympäristölautakunta