Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipano ympäristölautakunnan päätöksestä 12.12.2018 § 155, antopäivä 18.12.2018 ympäristölupa Roi-Osa Oy
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipano ympäristölautakunnan päätöksestä 12.12.2018 § 155, antopäivä 18.12.2018 ympäristölupa Roi-Osa Oy

17.12.2018 7:00

Ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. 

Asia: Ympäristölupapäätös, joka koskee romuajoneuvojen purkamista ja niistä saatavien osien myymistä sekä ajoneuvoista peräisin olevien materiaalien kierrättämistä uusiokäyttöön. Toimintaa harjoitetaan kiinteistöillä 698-9-9011-7 ja 698-9-9011-8  (osoitteessa Lampelankatu 34-36). 

Hakija: Roi-Osa Oy

Päätöspäivä: 12.12.2018

Pykälä: 155 §

Antopäivä: 18.12.2018

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 18.12.2018 −17.1.2019 välisenä aikana Osviitta palvelupisteessä osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25, 2 krs.

Muutoksenhaku:
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 17.1.2019.

 

Rovaniemellä 14.12.2018

Ympäristölautakunta