Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipano tietoverkkoon Suunnittelutarveratkaisut
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipano tietoverkkoon Suunnittelutarveratkaisut

19.1.2018 9:45

Kaavoitus Markku Pyhäjärvi Päätöspäivämäärä 17.01.2018


JULKIPANOLISTA


Päätöksen antamispäivämäärä
19.01.2018 0

Luvan tunnus


1 698-2018-3
698-401-184-31 KORKALO
Ounasjoen itäpuolentie 96900 SAARENKYLÄ

Kiinteistönomistaja hakee omakotitalon ja autotalli/varastorakennuksen
(yht n. 240 m2 rakentamista Ounasjoen ltäpuolentien varteen
omistamalleen tilalle RN:o 184:31 (noin 3.8 ha).

2 698-2018-4
. .
698-401-37-46 KORKALO
Nivankyläntie 76
96900 SAARENKYLÄ

Hakijat suunntttelevat omakotitalon ja autotallirakennuksen (yht n. 188 m2) rakentamista Nivankyläntien varteen omistamalleen tilalle RN:o 37:46 (noin 0.2 ha).

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 5.2.2018)

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi): Rovaniemi 18.1.2018Todistus:


Rauni Kenttälä, kaavavalmistelija

Julkipantu ilmoitustaululle: 17 /1 2018. Otettu pois ilmoitustaululta:
6 /2. 2018.
Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi): Rovaniem,i _ ._ .2018
Muutoksenhaku:
Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä , sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

/Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmottustaululla vähint ään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäiv