Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipano myönnetyistä luvista
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipano myönnetyistä luvista

28.8.2018 12:00

Rovaniemen kaupunki

JULKIPANOLISTA

Rakennusvalvonta

 

Juho Tapio

 

Päätöspäivämäärä

Päätöksen antamispäivämäärä

27.08.2018

29.08.2018

 

 

Pykälä             Luvan tunnus

____________________________________________________________________________________________________


§ 44

698-409-20-367   Rovaniemi
Talousrakennuksen ja terassin valokatteen rakentaminen

698-2018-719


Viimeinen muutoksenhakupäivä   12.9.2018
___________________________________________________________________________

 Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):    Rovaniemi, 28.8.2018

             

                                 

 Maarit Tervo, hallintosihteeri

 Todistus:

 Julkipantu 28.8.2018. Julkipano päättyy 13.9.2018.


 Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):


 Rovaniemi, ______.______.2018  Ilmoitustaulunhoitaja: ___________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

 Muutoksenhaku: Lupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitus-osoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221