Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Jätteiden välivarastointia ja käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Jätteiden välivarastointia ja käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen

20.6.2016 8:00

Asia
Jätteiden välivarastointia ja käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen

Luvan hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Hakija
MP-Roskaton Oy, Suopellontie 1, 96100 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus
MP-Roskaton Oy on hakenut ympäristölupaa hyötyjätteen vastaanottamista, paalaamista ja välivarastointia varten Rovaniemen kaupungin (698) kiinteistöllä numero 698-8-8013-9. Kiinteistö sijaitsee Mäntyvaaran teollisuusalueella osoitteessa Suopellontie 1.

Kiinteistöllä vastaanotetaan ja välivarastoidaan keräyspaperia, -pahvia, -muovia ja -lasia sekä pienmetallia. Vastaanotettava pahvi ja kartonki otetaan vastaan ja paalataan pressuhallissa. Keräyspaperi ja -muovi välivarastoidaan omissa betonisiiloissaan ja lasi vaihtolavalla. Keräyspaperi toimitetaan eteenpäin irtonaisena ja muovi irtonaisena tai paalattuna. Pienmetalli välivarastoidaan sille varatuissa astioissa. Kaikki alueelle vastaanotettu jäte toimitetaan edelleen toimijalle, jolla on lupa käsitellä kyseisiä jätteitä.

Jätteitä vastaanotetaan alueella yhteensä enintään 2550 tonnia vuodessa. Kerrallaan alueella varastoidaan enintään 170 tonnia jätettä. Alueella vastaanotetaan jätejakeita seuraavasti:

- pahvia/kartonkia enintään 1 000 tonnia vuodessa
- paperia enintään 1 000 tonnia vuodessa
- muovia enintään 500 tonnia vuodessa
- lasia enintään 50 tonnia vuodessa
- pienmetallia enintään 1 tonni vuodessa

Lupahakemuksen mukaista toimintaa alueella on arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 05.30 – 18.00 ja perjantaisin klo 05.30 – 15.00 välisenä aikana. Jätteitä vastaan-otetaan 1-4 rekkakuormallista päivässä silloin, kun tarvetta jätteen välivarastoinnille on.

Lupaa toiminnalle haetaan toistaiseksi voimassa olevana.

Ympäristövaikutukset
Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuu ympäristöön melua. Melua syntyy kulkuneuvojen ja koneiden käyntiäänistä sekä jätemateriaalien käsittelystä. Melun määrän on hakemuksessa arvioitu jäävän alle 50 dB(A) toiminta-alueen rajalta mitattuna.

Mahdollisia päästöjä maaperään ja vesistöihin estetään sijoittamalla öljyä sisältävät laitteet ja koneet nestetiiviille alustalle ja varaamalla alueelle mahdollisia polttoaine- ja öljyvuotoja varten imeytysturvetta. Ympäristön roskaantumista ehkäistään siivoamalla toiminta-alue säännöllisesti.

Asiakirjojen nähtävänäolo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 20.6.20.7.2016 välisenä aikana.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 20.7.2016 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitus.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Anna Tammilehto (p. 040-8305586)

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta