• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

JULKIPANOILMOITUS

3.4.2017 12:00

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia: Ympäristölupapäätös, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa, murs-kausta ja varastointia. Toiminta-alue sijaitsee Rautiosaaren Kylmävaa-rassa kiinteistöllä Kallio 698–406–18–2.

Hakija:                 Lapin Kuljetus Oy

Päätöspäivä:         29.3.2017

Pykälä:                 48 §

Antopäivä:            4.4.2017

Nähtävänäolo:        Päätös pidetään nähtävänä 4.4.–4.5.2017 välisenä aikana Rovanie-men kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku:     Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa pää-töksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuoh-jeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 4.5.2017.


Rovaniemellä 31.3.2017

Ympäristölautakunta