Etusivu>Asiointi>Ilmoitus Lapin Ely-keskuksen kuulutuksesta
Valtion kuulutukset

Ilmoitus Lapin Ely-keskuksen kuulutuksesta

3.3.2020 8:00

ILMOITUS LAPIN ELY-KESKUKSEN KUULUTUKSESTA


Tiesuunnitelma Mt 934 Vitikanpää - Ketavaara kevyen liikenteen väylä, Rovaniemi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymistä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yleisesti ilmestyvissä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 3.3.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa, osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi  > ajankohtaista > kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 3.3.2020 - 9.4.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkö Risto Uusipulkamo, puhelin 0295 037 263, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.