Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ilmoittautuminen kuntavaalien 2017 kotiäänestykseen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ilmoittautuminen kuntavaalien 2017 kotiäänestykseen

9.2.2017 15:00

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 29.3 – 4.4.2017. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana klo 9 - 20 välillä.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Jos äänestäjä on muuttanut toisen kunnan alueelle 17.2.2017 jälkeen (äänioikeusrekisterissä olevan kotikunnan määräytymispäivä), ei hän voi nyt kysymyksessä olevissa vaaleissa äänestää kotonaan tässä uudessa kotikunnassaan.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Eduskuntavaalien kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.3. ennen klo 16 Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituksessa on mainittava, mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään Rovaniemen keskusvaalilautakunnalle osoitteella:
Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta / Laura Aaltonen
PL 8216, 96101 Rovaniemi (ilmoittautumislomake saatavissa kaupungin Internet-sivuilta ja Osviitta palvelupisteestä kaupungintalolla, Hallituskatu 7).

tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen laura.aaltonen@rovaniemi.fi

Puhelimitse ilmoittautumisia vastaanottavat:
vaaliassistentti Laura Aaltonen p. 040 6308547
vaaliprojektityöntekijä Henna Penttilä 040 3523561


ROVANIEMEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA