Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ilmoittautuminen kunnallisvaalien 2012 kotiäänestykseen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ilmoittautuminen kunnallisvaalien 2012 kotiäänestykseen

29.8.2012 8:00

KUULUTUS 29.8.2012

ILMOITTAUTUMINEN KUNNALLISVAALIEN 2012 KOTIÄÄNESTYKSEEN

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 17. - 23.10.2012. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9 - 20 välisenä aikana.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Jos äänestäjä on muuttanut toisen kunnan alueelle 7.9.2012 jälkeen (äänioikeusrekisterissä olevan kotikunnan määräytymispäivä), ei hän voi nyt kysymyksessä olevissa kunnallisvaaleissa äänestää kotonaan tässä uudessa kotikunnassaan.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kunnallisvaalien kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.10.2012 ennen klo 16 Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituksessa on mainittava, mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään Rovaniemen keskusvaalilautakunnalle osoitteella:
Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta / Antti Mäkinen
PL 8216, 96101 Rovaniemi (ilmoittautumislomake saatavissa kaupungin Internet-sivuilla ja Osviitta palvelupisteessä kaupungintalolla, Hallituskatu 7).

tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen antti.makinen@rovaniemi.fi.

Puhelimitse ilmoittautumisia vastaanottavat:
lakimiesharjoittelija Reija Ronkainen 050 590 5866 ja
vaaliassistentti Antti Mäkinen 050 521 1449.


ROVANIEMEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA