Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ilmoittautuminen eduskuntavaalien 2011 kotiäänestykseen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ilmoittautuminen eduskuntavaalien 2011 kotiäänestykseen

14.3.2011 9:36

ILMOITTAUTUMINEN EDUSKUNTAVAALIEN 2011 KOTIÄÄNESTYKSEEN

Maassamme toimitetaan eduskuntavaalit huhtikuussa 2011. Vaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 17.4.2011 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 6. - 12.4.2011
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava tästä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse.

Rovaniemen kaupungin alueella kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse lakiasiainsihteeri Raili Kuuselalle numeroon 040-526 6190 tai vaaliassistentti Antti Mäkiselle numeroon 050-521 1449. Kirjalliset ilmoittautumiset (lomake saatavissa Osviitta palvelupisteestä kaupungintalolla, Hallituskatu 7) tulee toimittaa osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki/eduskuntavaalit/Antti Mäkinen, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joka eduskuntavaaleissa on 5.4.2011 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen vaalitoimikunnan käyntiä.


ROVANIEMEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA