Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ilmoittautuminen Euroopan parlamentin jäsenten vaalien 2009 kotiäänestykseen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ilmoittautuminen Euroopan parlamentin jäsenten vaalien 2009 kotiäänestykseen

9.4.2009 9:00

Maassamme toimitetaan Euroopan parlamentin jäsenten vaalit kesäkuussa 2009. Vaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 7.6.2009 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 27.5.-2.6. Ennakkoäänestystä ei toimiteta helluntaipäivänä sunnuntaina 31.5.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava tästä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse.

Rovaniemen kaupungin alueella kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse lakiasiainsihteeri Raili Kuuselalle numeroon 040-526 6190 tai vaaliassistentti Janne Posiolle numeroon 040-779 0819. Kirjalliset ilmoittautumiset (lomake saatavissa Osviitta palvelupisteestä, Rovakatu 2) tulee toimittaa osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki/europarlamenttivaalit/Janne Posio, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee tehdä viimeistään tiistaina 26.5.2009 klo 16.00 mennessä. Kotiäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen vaalitoimikunnan käyntiä.

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA