Etusivu>Ajankohtaista>Ilmoita lapsesi esiopetukseen lukuvuodelle 2019–2020 tammikuun aikana
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Ajankohtaista

Ilmoita lapsesi esiopetukseen lukuvuodelle 2019–2020 tammikuun aikana

13.12.2018 15:00

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille järjestettävää maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Oikeus esiopetukseen on myös niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella ja niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, tulee hänen huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Esiopetuksen perustana ovat opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat sekä yksikön esiopetuksen vuosisuunnitelma. Rovaniemen kaupungin esiopetussuunnitelma löytyy Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen www-sivuilta. Opetus ja ateria ovat esiopetuksessa maksuttomia.

Esiopetuspaikat
Esiopetusta järjestetään Rovaniemen kunnallisissa päiväkodeissa sekä niissä palvelusetelipäiväkodeissa, joissa on esiopetuskelpoinen henkilöstö ja vähintään viisi esiopetuksessa aloittavaa lasta.

Esiopetuksen lukuvuosi
Opetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia toimintavuodessa eli neljä tuntia päivittäin pääsääntöisesti klo 9:00 – 13:00.

Esiopetus kaudella 2019 - 2020 alkaa 12.8.2019 ja päättyy 31.5.2020.
Esiopetuksen loma-ajat:
syysloma 14. – 20.10.2019
joululoma 23.12.2019 – 6.1.2020
talviloma 2. – 8.3.2020
Esiopetuksen vapaapäivät:
arkipyhien lisäksi 22.5.2019

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen esiopetukseen tehdään ajalla 1.1. – 31.1.2019 varhaiskasvatuspalvelujen www-sivuilta löytyvän verkkoasioinnin kautta.

Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa palvelusetelipäiväkodissa järjestettävään esiopetukseen, on heidän ennen sähköistä ilmoittautumista oltava yhteydessä yrittäjään ja varmistettava lapsen esiopetuspaikka. Palvelusetelipäiväkotien yhteystiedot löytyvät Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen wwwsivuilta.

Päätös esiopetuspaikasta
Päätös lapsen esiopetuspaikasta lähetetään sähköisesti maaliskuun 31. päivään mennessä. Esiopetusyksiköt ilmoittavat huoltajille esiopetuksen tutustumisajankohdat huhtikuun aikana.

Esiopetus ja varhaiskasvatus
Esiopetuksessa olevalla lapsella on esiopetuksen lisäksi mahdollisuus tarvittaessa osallistua maksulliseen varhaiskasvatukseen. Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.

Varhaiskasvatus
Palvelusetelipäiväkodissa varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä palvelusetelihakemuksella. Sähköiset hakemukset tehdään verkkoasioinnissa.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Lisätietoa maksuista löytyy Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut-ohjeistuksesta.

Esiopetuskuljetus
Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä eikä lapsella ole esiopetuksen lisäksi ennen esiopetuksen alkua ja /tai esiopetuksen jälkeen tarvetta muuhun varhaiskasvatukseen.

Maksuton kuljetus järjestetään vain lapsen väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta. Matka esiopetuspaikkaan mitataan kodin ja yleisen tien/kadun liittymäkohdasta esiopetuspaikan vastaavaan liittymään lyhintä mahdollista yleistä tietä tai kevyen liikenteen väylää pitkin.

Kuljetus voidaan myöntää myös silloin, jos esiopetusmatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi. Matkan vaarallisuus arvioidaan Koululiitu-ohjelman avulla. Vaarallisen matkan perusteella kuljetusta ei pääsääntöisesti myönnetä reiteille, joissa käytettävissä on erillinen kevyen liikenteen väylä, jalkakäytävä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet, ja riittävä näkyvyys.

Huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista, mikäli valitsee lapsen esiopetuspaikaksi muun kuin kodin lähialueella sijaitsevan kunnallisen esiopetuspaikan. Esiopetuskuljetus palvelusetelipäiväkotiin myönnetään, mikäli yksikkö sijaitsee lähimpänä lapsen kotia tai kunnallisesta yksiköstä ei voida osoittaa
esiopetuspaikkaa.

Esiopetuskuljetusta tulee aina hakea. Esiopetuskuljetushakemus-lomake löytyy Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilta ja se palautetaan 1.1. - 31.5.2019 välisenä aikana lomakkeessa olevaan palautusosoitteeseen. Päätös kuljetuksesta tehdään ennen esiopetuksen alkamista. Toimintavuoden aikana
toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 1 - 2 viikkoa.

Lisätietoa:

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
Pirjo Niskavaara
Ulla Haaranen
Maritta Piittinen
016 322 6600
varhaiskasvatus.palveluohjaus(at)rovaniemi.fi
Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat:
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Kuljetuksiin liittyvät asiat:
Anne Mänty
016 322 6039
anne.manty(at)rovaniemi.fi