• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Hankinta-asiantuntija

30.4.2012 9:30

Hankinta-asiantuntija


Rovaniemen kaupunki julistaa haettavaksi hankinta-asiantuntijan toimen. Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan, palkkaryhmä 01HAL033. Tehtävän sijoituspaikkana on konsernihallinnon vastuualueen hankintapalvelut -yksikkö.

Hankinta-asiantuntijan tehtäviin kuuluu mm. kilpailutusten suunnittelu ja koordinointi, hankintailmoitusten ja tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta, tarjousten arviointi ja käsittely, hankintasopimusten laadinta, hankintatoimen kehittämiseen liittyvät tehtävät, hankinta-asioiden esittely toimielimille sekä hankintoihin liittyvä verkostoyhteistyö, ohjeistus, neuvonta ja koulutus. Hankinta-asiantuntija toimii hankintapäällikön sijaisena.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta julkisista hankinnoista, hankintalain-säädännön ja kuntalain tuntemusta, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä yhteistyökykyä. Arvostamme lisäksi sopimusoikeudellista osaamista ja taitoa soveltaa hankintalain säännöksiä eri-laisiin kilpailutuksiin.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry viimeistään 16.5.2012.

Lisätietoja tehtävästä antavat hankintapäällikkö Satu Räisänen, p. 0400-496059 ja kaupunginlaki-mies Pekka Lemmetty p. 0400-161953, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Rovaniemellä huhtikuun 26. päivänä 2012

Strateginen hallinto-osasto