Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Hakemus ympäristöluvan tarkistamiseksi autopurkamotoimintaan Rovaniemellä Lampelan teollisuusalueella
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Hakemus ympäristöluvan tarkistamiseksi autopurkamotoimintaan Rovaniemellä Lampelan teollisuusalueella

18.5.2017 8:00

Asia

Hakemus ympäristöluvan tarkistamiseksi autopurkamotoimintaan Rovaniemellä Lampelan teollisuusalueella.

Hakija

Roi-Osa Oy
Lampelankatu 16
96320 Rovaniemi

Toiminnan pääpiirteinen kuvaus

Roi-Osa Oy hakee ympäristöluvan tarkastamista autopurkamotoiminnalle toimitiloihinsa Rovaniemen Lampelan teollisuusalueella, katuosoitteessa Lampelankatu 16. Yritys on vuodesta 1986 alkaen harjoittanut kyseisellä kiinteistöllä kolariautojen purkua ja purettujen osien myyntiä varaosiksi. Autopurkamon toiminnalle on Rovaniemen kaupungin 18.8.1998 myöntämä ympäristölupa ja Lapin ympäristökeskuksen 13.1.2006 myöntämä toiminnan laajentamisen ympäristölupa. Vuoden 2006 luvassa on edellytetty lupamääräysten tarkastamista.

Yritys harjoittaa ajoneuvojen purkamista ja niistä saatavien osien myymistä sekä romumetallin ja muiden raaka-aineiden saattamista uusiokäyttöön. Kiinteistöllä käsitellään romuajoneuvoja (jäteluokka 16 01 04) nykyään noin 200 kpl vuodessa. Lapin ympäristökeskuksen vuoden 2006 luvassa käsiteltävien romuautojen enimmäismääräksi on kirjattu 200 kpl/a. Kertavarastoinnin suurimmaksi määräksi esikäsittelemättömiä romuajoneuvoa on määritelty 10 kpl kuivaamattomia romuajoneuvoa. Nyt haettavassa ympäristöluvan tarkistuksessa toiminnan laajuus ja käsiteltävät romuajoneuvomäärät ovat vuoden 2006 mukaiset.

Toiminta sijaitsee asemakaavaan merkityllä teollisuusalueella. Lähimmälle asuinalueelle on matkaa noin 600 metriä. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä lähistöllä ole vedenottamoita tai talousvesikaivoja


Arvio ympäristövaikutuksista

Kiinteistö on kunnallisen vesi- ja viemäriverkon piirissä. Piha-alue on asfaltoitu esikäsittelemättömien romuajoneuvojen vastaanottoalueelta ja varustettu sadevesikaivolla sekä öljynerottimella, mistä sade- ja hulevedet johdetaan hulevesiviemäriin. Laitoksen toiminta-aika on arkipäivisin (ma-pe) klo 8-17.

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei pinnoitusten, viemäröinnin ja öljynerotuskaivojen ansiosta aiheudu haitallisia päästöjä vesistöihin tai maaperään. Toiminnasta syntyy raskaan ajoneuvoliikenteen aiheuttamaa melua satunnaisesti 1-2 kertaa vuodessa metallinkeräysauton saapuessa noutamaan ja paalaamaan romuajoneuvoja.Asiakirjojen nähtävillä pito

Kuulutus on yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla 18.5. – 20.6.2017. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ko. aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7).


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 20.6.2017 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, ympäristölautakunta Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.

Lisätietoja tarvittaessa

Ympäristötarkastaja Harri Katainen
Puh. 016 322 2120 , 050 3661430
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kuuluttaja


Ympäristölautakunta