Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Hakemuksen tiedoksiantokuulutus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus

9.7.2018 8:00

Asia

Jätteen ammattimaista käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen.

Hakija

Lapin Metallikierrätys Oy
Pappilantie 121
96300 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus

Lapin Metallikierrätys Oy on hakenut ympäristölupaa kiinteistöllä Romula 698-401-203-10 tapahtuvalle jätteiden ammattimaiselle käsittelylle. Kiinteistö sijaitsee Alakorkalossa osoitteessa Tuomijärventie 100.

Alueella välivarastoidaan ja käsitellään purkukohteissa syntyviä betoni-, tiili- ja puujätteitä. Betoni- ja tiilijäte käsitellään pulveroimalla maarakennuskäyttöön soveltuvaksi. Puujäte haketetaan ja toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi energiana. Lupaa haetaan yhteensä 10 000 tonnin betoni- ja tiilijätteen ja 500 tonnin puujätetteen vuosittaiselle käsittelymäärälle.

Hakemuksen mukaan alueella on toimintaa arkipäivisin kello 07.00 ja 18.00 ja satunnaisesti viikonloppuisin kello 8.00 ja 16.00 välisenä aikana. Pulverointia ja haketusta tehdään ajoittain noin 1-2- kertaa vuodessa.

Ympäristövaikutukset

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan arvioidaan vähäisiksi ja pölypäästöjen todetaan rajoittuvan laitosalueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Tarvittaessa haketuksesta aiheutuvaa pölyämistä vähennetään laitteiden koteloinneilla ja pudotuskorkeuksien säätämisellä. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu tärinää, päästöjä maaperään eikä pohja- tai pintavesiin. Melua syntyy pääasiassa työkoneista ja liikenteestä.

Asiakirjojen nähtävänäolo

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 9.7. - 10.8.2018 välisenä aikana.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 10.8.2018 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitukset.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Harri Katainen (050 366 1430) tai ympäristötarkastaja Carita Lallukka (050 911 1097).

Kuuluttaja

Ympäristölautakunta