Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Haettavana terveydenhoitajan toimi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Haettavana terveydenhoitajan toimi

10.3.2009 8:22

Rovaniemen kaupungin Terveyspalvelukeskuksessa on haettavana
terveydenhoitajan toimi

Pätevyysvaatimuksena toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun ter-veydenhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen terveydenhoita-jan tutkinto.

Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on terveyden edistäminen/neuvola- ja kouluter-veydenhuolto.

Työehdoissa ja palkkauksessa noudatetaan KVTES:iä ja toimessa on 4 kk koeaika.

Hakemus, johon tulee liittää ansioluettelo ja tutkintotodistus, osoitetaan osastonjohta-ja Pertti Hemmingille. Hakemus toimitetaan 25.3.2009 klo 15:00 mennessä osoittee-seen: Rovaniemen kaupunki, Terveyspalvelukeskus, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kuoreen merkintä ”terveydenhoitajan toimi/terveysneuvonta”. Käyntiosoite on Rova-katu 2.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikos-taustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Johanna Gynther 0400 694 772, 016 322 6961 ja hoitotyön esimies Lempi Kukkola 040 534 7637, 016 322 6606. Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi