Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Haettavana projektivastaavan (terveydenhoitaja) määräaikainen toimi ajalle 1.9.2009 -31.10.2010
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Haettavana projektivastaavan (terveydenhoitaja) määräaikainen toimi ajalle 1.9.2009 -31.10.2010

3.6.2009 14:06

Projektivastaavan (terveydenhoitaja) määräaikainen toimi ajalle 1.9.2009 -31.10.2010

Rovaniemen kaupunki hakee pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuushankkeeseen projektivastaavaa (terveydenhoitaja).

Hankkeen tavoitteena on aikaisemmassa hankkeessa kehitetyn toimintamallin juurruttaminen käytäntöön yhteistyötahojen välisin sopimuksin sekä kehitetyn toimintamallin arviointi ja edelleen kehittäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun terveydenhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen terveydenhoitajan tutkinto. Hakijalta edellytetään valmiutta sähköisten järjestelmien käyttöön.

Projektivastaavan tehtäviin kuuluu projektin toimeenpano, talouden seuranta ja maksatushakemusten laatiminen yhteistyössä taloussihteerin kanssa. Lisäksi projektivastaava valmistelee ohjaus- ja projektiryhmän kokoukset ja laatii projektin loppuraportin. Projektivastaavalla on kokonaisvastuu projektista. Projektivastaava tekee myös asiakastyötä/terveystarkastuksia sekä muita projektiin liittyviä tehtäviä.

Työehdoissa noudatetaan KVTES:iä. Palkkaus on KVTES:n hinnoittelukohta 03HOI030 ja toimessa on tehtäväkohtainen palkka. Toimessa on työaikamuotona
yleistyöaika.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi 23.6.2009 mennessä.

Lisätietoja antavat palveluesimies Mirja Kangas puh. 0400-377654 ja ylilääkäri
Markku Oinaala puh. 040-5169172, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi