Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Haettavana projektityöntekijän (sosiaaliohjaaja) 50 % määräaikainen toimi ajalle 1.9.2009 – 31.10.2010
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Haettavana projektityöntekijän (sosiaaliohjaaja) 50 % määräaikainen toimi ajalle 1.9.2009 – 31.10.2010

3.6.2009 13:03

Projektityöntekijän (sosiaaliohjaaja) 50 % määräaikainen toimi ajalle 1.9.2009 – 31.10.2010

Rovaniemen kaupunki hakee pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuushankkeeseen osa-aikaista projektityöntekijää (sosiaaliohjaaja).

Hankkeen tavoitteena on aikaisemmassa hankkeessa kehitetyn toimintamallin juurruttaminen käytäntöön yhteistyötahojen välisin sopimuksin sekä kehitetyn toimintamallin arviointi ja edelleen kehittäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 § mukainen sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään valmiutta sähköisten järjestelmien käyttöön.

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu yhteistyössä projektivastaavan kanssa projektin toimeenpano, talouden seuranta ja maksatushakemusten laatiminen yhteistyössä taloussihteerin kanssa. Lisäksi projektityöntekijä valmistelee yhteistyössä projektivastaavan kanssa ohjaus- ja projektiryhmän kokoukset ja laatii projektin loppuraportin.
Projektityöntekijä tekee myös asiakastyötä/sosiaaliohjaustyötä sekä muita projektiin liittyviä tehtäviä.

Työehdoissa noudatetaan KVTES:iä. Palkkaus on KVTES:n hinnoittelukohta 04SOS050 ja toimessa on tehtäväkohtainen palkka. Toimessa on työaikamuotona toimistotyöaika.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi 23.6.2009 mennessä.

Lisätietoja antavat palveluesimies Mirja Kangas puh. 0400-377654 ja ylilääkäri
Markku Oinaala puh. 040-5169172, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi