• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Haettavana lehtorin virat

20.4.2009 15:46

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

Toistaiseksi 1.8.2009 lukien

Lehtorin virka (opetettavat aineet englannin ja ruotsin kieli), Rantavitikan peruskoulu
Lehtorin virka (opetettavat aineet opinto-ohjaus, psykologia ja uskonto), Muurolan lukio

Virat on aikaisemmin julistettu haettavaksi 9.4.2009 ja niiden hakuaikaa on jatkettu 4.5.2009
saakka rekrytointiohjelmassa olleen virheen vuoksi.

Kelpoisuus edellä lueteltuihin virkoihin määräytyy asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista (986/1998) mukaisesti. Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää
määräaikaisesti.

Vakinaisissa viroissa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Edellä lueteltuihin tehtäviin haetaan pääsääntöisesti sähköisesti osoitteessa
www.rovaniemi.fi.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen hakuun, hakemukset joihin tulee liittää
jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, lähetetään
osoitteella Rovaniemen kaupunki, Koulupalvelukeskus, PL 8216, 96101 Rovaniemi
(käyntiosoite Rovakatu 2).

Viimeinen hakupäivä on 4.5.2009

Virkoihin valittujen on esitettävä nähtäväksi lain lasten ja nuorten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.
Vakinaisiin virkoihin valittujen on toimitettava lisäksi hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.

Rovaniemellä 20.4.2009
KOULUPALVELUKESKUS