Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Haettavana lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Haettavana lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka

14.8.2009 12:24

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa lasten ja perheiden tehtäväalueella on haettavana

lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka

Lastensuojelun yksikkö on moniammatillinen tiimi, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Lastensuojelun sosiaalityössä työskennellään verkostomaisesti muiden lasten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä on tukea ja vahvistaa asiakkaiden omaa toimintakykyä sekä edesauttaa heidän sosiaalista kuntoutumistaan tarjoamalla moniammatillisia, asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä palveluita. Lastensuojelun tiimi on aktiivisesti mukana kehittämistoiminnassa eri yhteistyötahojen kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Eduksi katsotaan kokemus lastensuojelutyöstä ja sosiaalitoimistossa työskentelystä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaan haetaan pääsääntöisesti jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen hakuun, hakemukset joihin tulee liittää jäljennökset koulutodistuksista ja ansioluettelo lähetetään os. Rovaniemen kaupunki, Sosiaalipalvelukeskus, Eliisa Lintula, Rovakatu 1, 96100 Rovaniemi.
Kuoreen merkintä ”lsl:n sosiaalityöntekijä”.

Viimeinen hakupäivä on 31.8.2009 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja antavat:
johtava sosiaalityöntekijä Kaisa-Maria Rantajärvi
kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
p. (016) 322 6655 tai 040-723 5709
ja
palvelupäällikkö Eliisa Lintula
eliisa.lintula@rovaniemi.fi
p. (016) 322 6650 tai 040-579 3402