Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Haettavana koulunkäyntiavustajan sijaisuus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Haettavana koulunkäyntiavustajan sijaisuus

23.9.2009 11:47

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi


Koulunkäyntiavustajan sijaisuus ajalle 25.11.2009 – 5.6.2010/Koskenkylän
koulu


Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai erityisammattitutkin-to tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatil-linen tutkinto. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää viittomakielen taitoa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Viimeinen hakupäivä on 07.10.2009.

Sijaisuuteen valitun on esitettävä nähtäväksi lain lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Tiedustelut: koulunjohtaja Taina Rantala puh 0400 598 536 ja henkilöstösuunnittelija Pirk-ko Jääskö puh 016 322 6533.

Rovaniemellä 23.09.2009
KOULUPALVELUKESKUS