Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Haettavana kaksi (2) koulupsykologin virkaa ja koulukuraattorin tehtävä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Haettavana kaksi (2) koulupsykologin virkaa ja koulukuraattorin tehtävä

3.6.2010 12:27

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

Haemme kahta koulupsykologia ja yhtä koulukuraattoria uudistuvaan oppilashuollon tiimiin. Tiimi toimii koulupalvelukeskuksen alaisuudessa. Oppilashuollon henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää työnkuvaansa vastaamaan uudistuvan lainsäädännön mukaisia palvelutarpeita. Työntekijöiden kouluttautumisista tuetaan ja heillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen

Rovaniemen kaupunki on mukana useissa Perusopetuksen laadun sekä Kaste-ohjelman kehittämishankkeissa. Erityisesti olemme profiloituneet Varhaisen avoimen yhdessätekemisen valtakunnallisena pilottikuntana monitoimijaisten verkostomaisten työtapojen käyttöön..

Kaksi (2) koulupsykologin virkaa toistaiseksi 1.8.2010 lukien

Kelpoisuusvaatimuksena koulupsykologin virkoihin on laillistetun psykologin pätevyys.
Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden kanssa ja aikai-sempi koulupsykologinen työ.

Tehtäväkohtainen palkka 3200 €/kk.

Koulukuraattorin tehtävä ajalle 1.8.2010 – 31.7.2011

Kelpoisuusvaatimuksena koulukuraattorin tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän koulutus.

Palkkaus KVTES:n mukaan. Työnhakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Ennen tehtävän vastaanottamista valittujen on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työs-kentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote sekä koulupsykologin virkoihin hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Koulupsykologin viroissa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Virkoja haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen
työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Viimeinen hakupäivä on 18.6.2010

Lisätietoja antavat palvelupäällikkö Antti Lassila puh 040 586 2075 ja erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho puh 0400 950 162.

Lisätietoja Rovaniemen kaupungista saa osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Rovaniemellä 3.6.2010
KOULUPALVELUKESKUS