Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Haettavana lastentarhanopettaja toimi toimintakaudelle 2009-2010
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Haettavana lastentarhanopettaja toimi toimintakaudelle 2009-2010

30.4.2009 13:10

Rovaniemen kaupungin päivähoidon palvelukeskuksessa julistetaan haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten

Lastentarhanopettajan toimi toimintakaudelle 2009 - 2010. Haettavana oleva toimi sijoittuu pohjois-saamenkieliseen päiväkotiryhmään, jossa järjestetään myös esiopetusta. Toimeen valitulta edellytetään pohjoissaamen kielen taitoa ja kelpoisuutta esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005), sekä kasvatustieteen kandidaatin (lastentarhanopettaja), soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa vastaavaa opistotasoista tutkintoa esimerkiksi lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkintoa (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimessa on 4 kuukauden koeaika. Toimeen valitun on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluessa valinnasta hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus sähköiseen työnhakupalveluun.

Mikäli sähköinen haku ei ole mahdollista, kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan osastonjohtaja Heikki Ervastille ja lähetetään osoitteeseen Rovaniemen kaupunki/päivähoidon palvelukeskus, palvelupäällikkö Pirjo Honkavuori, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Hakemuksia ei palauteta.

Viimeinen hakupäivä 17.5.2009.

Rovaniemellä 30.4.2009 PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUS