• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Haettavaksi tontteja

28.9.2018 8:00

ROVANIEMI
KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy uusia asumiseen tarkoitettuja tontteja Nivavaarassa (38), Saarenkylässä (7), Syväsenvaarassa (3), Etelärinteellä Rajavartioston alueella (12), Rantavitikalla (1) sekä Vennivaarassa (43) yh-teensä 104 kpl.

Hakuaika on 1.10. – 18.10.2018 klo 15.00 mennessä.

Näitä tontteja voi hakea sähköisen tontinhakupalvelun kautta hakuaikana. 
Paperiset tonttihakemukset tulee toimittaa hakuajan puitteissa os. Rovanie-men kaupunki / Kaupungintalon Infopiste os. Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

Tietopaketteja saa myös Kaupungintalon Infopisteestä, os. Hallituskatu 7. 
Lisätietoja internet-osoitteesta: www.rovaniemi.fi

Kaupungilla on myös muita jatkuvasti haettavana olevia asuntotontteja Kor-kalovaarassa, Länsikankaalla, Muurolassa, Pöykkölässä, Vennivaarassa ja Ylikylässä sekä asuinrakennuspaikkoja mm. Hirvaalla, Lehtojärvellä, Son-gassa sekä Vikajärvellä. 

ROVANIEMEN KAUPUNKI / PAIKKATIETO- JA TONTTIPALVELUT

Määräaikainen tonttihaku ajalla Lokakuu 2018 (1).pdf