• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Erityisopettajan virat

22.3.2012 9:00

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

Toistaiseksi 1.8.2012 lukien

- erityisopettajan virka nro 1028 9017, sijoituskoulu Sinetän koulu
- erityisopettajan virka nro 2632 0090 (viran opetusvelvollisuuteen kuuluu peruskoulun yleisopetuksen tunteja), sijoituskoulu Yläkemijoen koulu

Määräaikaisesti ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013

- erityisluokanopettajan virka nro 1027 7004, sijoituskoulu Muurolan peruskoulu

Kelpoisuus edellä mainittuihin virkoihin määräytyy Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) mukaisesti. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelussa.

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytämme hyviä tietoja toimialasta ja sen kehityksestä sekä mahdollista aikaisempaa moitteetonta palvelusta.

Palkkaus määräytyy Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Vakinaisissa viroissa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virkoja haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Viimeinen hakupäivä on 5.4.2012.

Virkoihin valittujen on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Vakinaisiin virkoihin valittujen on toimitettava lisäksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedustelut: erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho puh 0400 162 5092 ja henkilöstösuunnittelija Pirkko Jääskö puh 016 322 6533.

Rovaniemellä 21.3.2012
KOULUPALVELUKESKUS