Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Avustukset liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Avustukset liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan

3.2.2016 13:00

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanpalvelut julistavat haettavaksi vuoden 2016 avustukset seuraavasti:

Kulttuuri

Haettavat kulttuurin avustusmuodot:

1. toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle
2. kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistyksille
3. kohdeavustus yksityiselle taiteen harjoittajalle ja harrastajalle, sekä ryhmälle

Kulttuuriavustuksia myönnetään tietyin rajoituksin. Kulttuuriavustusten jakoperusteet, hakuohjeet ja tarkemmat tiedot eri avustusmuodoista löytyvät Rovaniemen kaupungin internet-sivuilta: www.rovaniemi.fi/kulttuuriavustukset.

Kulttuuriavustukset ovat haettavissa 29.2.2016 klo 16.00 mennessä.
Hakemukset toimitetaan E-lomakkeella. Lomake löytyy osoitteesta www.rovaniemi.fi/kulttuuriavustukset. Postitse lähetettävät hakemukset ja hakemusten liitteet toimitetaan yhteispalvelupiste Osviittaan tai postitse osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki, Vapaa-ajanlautakunta/ kulttuuriavustus, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Lisätietoja antaa:
kulttuurituottaja Eija-Riitta Jauhiainen puh. 040 706 0658
kulttuurituottaja Ulla Lempiäinen puh. 0400 518 235
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Nuoriso

Haettavat nuorison avustusmuodot:

1. Kevään kerhoavustukset paikallisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille ovat haettavissa 15.2.2016 klo 16.00 mennessä
2. Toiminta-avustukset paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyön palvelujärjestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille ovat haettavissa 29.2.2016 klo 16.00 mennessä
3. Kohdeavustukset nuorten omaehtoiseen tekemiseen ja nuorisotoiminnan järjestämiseen ovat haettavina ympäri vuoden.

Nuorisoavustusten hakulomakkeet ja tarkempi avustusohjesääntö löytyvät nuti.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Jarjestot/Avustukset.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti lomakkeella sekä vaaditut liitteet sähköpostilla.

Mikäli hakija ei pysty täyttämään hakemusta sähköisesti, niin paperiset hakemukset löytyvät yhteispalvelupiste Osviitasta. Hakemukset vaadittuine liitteineen toimitetaan vapaa-ajanlautakunnalle osoitteella: Rovaniemen vapaa-ajanlautakunta, PL 8216, 96100 Rovaniemi. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.


Lisätietoja antaa:
hallintosihteeri Sanna Laine, puh. 040 486 5643
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Liikunta

1. Liikuntatoiminta-avustus liikunta- ja urheiluseuroille
2. Liikuntatoiminta-avustus erityisryhmien liikuntaa järjestävälle erityisyhdistykselle

Liikuntatoiminta-avustus ovat haettavissa 29.2.2016 klo 16.00 mennessä.

Liikuntatoiminta-avustuksen hakuohjeet ja hakulomake löytyvät
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Liikunta-ja-vapaa-aika/Avustukset

Hakemukset haetaan sähköisellä hakulomakkeella: www.rovaniemi.fi/liikuntaavustus tai mikäli hakija ei pysty täyttämään hakemusta sähköisesti, niin paperiset hakulomakkeet on saatavilla liikuntapalveluissa ja yhteispalvelupiste Osviitassa.

Hakemuksessa mainitut liitteet, sekä paperiset hakemukset toimitetaan Osviittaan tai postitse osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki, Vapaa-ajanlautakunta/liikunta-avustus, PL 8216, 96100 Rovaniemi.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Lisätietoja antaa:
palveluesimies Tapio Pahtaja 0400 292 073
liikuntakoordinaattori Sami Laine 0400 837 857