Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Avoimet virat koulutoimessa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Avoimet virat koulutoimessa

9.4.2009 13:26

 

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

1. Toistaiseksi 1.8.2009 lukien

Peruskoulun erityisluokanopettajan virka, Muurolan ala-aste
Lehtorin virka (opetettavat aineet fysiikka ja kemia), Muurolan yläaste
Lehtorin virka (opetettava aine opinto-ohjaus), Napapiirin yläaste
Lehtorin virka (opetettavat aineet matematiikka ja kemia), Rantavitikan peruskoulu
Lehtorin virka (opetettavat aineet äidinkieli ja kirjallisuus), Ounasvaaran yläaste
Lehtorin virka (opetettava aine kuvaamataito), Ounasvaaran yläasteen ja Ounasvaaran lukion yhteinen
Lehtorin virka (opetettavat aineet englannin ja ruotsin kieli), Rantavitikan peruskoulu
Päätoiminen tuntiopettaja (10. luokka ja lisätunteja historiassa ja yhteiskuntaopissa), Napapiirin yläaste
Lehtorin virka (opetettavat aineet opinto-ohjaus, psykologia ja uskonto), Muurolan lukio

2. Määräaikaisesti lv. 2009-2010

Peruskoulu
Luokanopettajan virka (erikoistumisaineena tekninen työ ja liikunta), Alakorkalon koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (luokka erikoistumistoiveena alkuopetus, kuvaamataito, erityisopetus ja
viittomakielen taito katsotaan eduksi), Koskenkylän koulu
Päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.-31.12.2009 jatkuu mahdollisesti kevätlukukauden 1.1.-31.7.2010
(luokka erikoistumisaineena musiikki, liikunta ja tekninen työ)
Päätoiminen tuntiopettaja (luokka erikoistumistoiveena musiikki), Nivavaaran koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (luokka ja liikunta), Syväsenvaaran koulun ja Napapiirin yläasteen yhteinen
Luokanopettajan virka (erikoistumisaineena tekninen, liikunta, musiikki), Rautiosaaren koulu
Luokanopettajan virka (alkuopetus), Rantavitikan peruskoulu
Luokanopettajan virka, Saaren koulu
Luokanopettajan virka 1.10.2009 lukien, Vaaranlammen koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (luokka velvollisuudella opettaa myös muita aineita), Yläkemijoen koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet matematiikka ja tietotekniikka), Korkalovaaran peruskoulu
Lehtorin virka (opetettavat aineet matematiikka ja tietotekniikka), Napapiriin yläaste
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet matematiikka ja liikunta), Rantavitikan peruskoulu
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet liikunta, uskonto ja terveystieto), Korkalovaaranperuskoulu
Lehtorin virka (opetettavat aineet äidinkieli ja kirjallisuus) ajalle 1.9.2009-31.7.2010, Sinetän koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet liikunta ja tietotekniikka), Sinetän koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettava aine musiikki ja lisätunteja biologiassa), Muurolan yläaste
Lehtorin virka (opetettava aine opinto-ohjaus), Muurolan yläaste
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet kuvaamataito ja liikunta), Napapiirin yläaste
Sivutoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet historian ja yhteiskuntaoppi), Napapiirinyläaste
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet englannin ja ruotsin kieli), Ounasvaaran yläaste
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet äidinkieli ja musiikki), Ounasvaaran yläaste
Lehtorin virka (opetettava aine opinto-ohjaus), Ounasvaaran yläaste
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet tekstiilityö ja kotitalous), Yläkemijoen koulu

Erityisopetus
Erityisluokanopettaja virka, Nivavaaran koulu
Erityisluokanopettajan virka (sisältää teknisen työn opetusta), Ylikylän koulu
Erityisluokanopettajan virka, Korkalovaaran peruskoulu
Päätoiminen tuntiopettaja (laaja-alainen erityisopetus), Napapiirin yläasteen ja Nivavaaran koulujenyhteinen
Päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopetus), Syväsenvaaran koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (laaja-alainen erityisopetus velvollisuudella opettaa myös muita aineita),Yläkemijoen koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (maahanmuuttajien valmistava luokka), Vaaranlammen koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (maahanmuuttajien opetus, erityisopettajan kelpoisuus tai
erityisopetukseen erikoitunut luokanopettaja), Ounasrinteen koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (maahanmuuttajien opetus, erityisopettajan kelpoisuus tai erityisopetukseen
erikoistunut luokanopettaja), Vaaranlammen koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (maahanmuuttajien resurssiopettaja), Korkalovaaran peruskoulu

Peruskoulun opettajien sijaisuudet
Erityisluokanopettajan sijaisuus 1.-31.8.2009 jatkuu todennäköisesti koko lukuvuoden 2009-2010,
Korkalovaaran peruskoulu
Erityisopettajan sijaisuus ajalle 1.8.-31.12.2009, Saaren koulu
Erityisluokanopettajan sijaisuus ajalle 1.8.-31.12.2009 sijaisuus voi jatkua kevätlukukauden ajalla 1.1.-31.7.2010, Vaaranlammen koulu
Lehtorin viran (opetettavat aineet englannin ja ruotsin kieli) sijaisuus ajalle11.8.2009-11.3.2010 jatkuu
todennäköisesti 5.6.2010 saakka, Muurolan yläaste
Lehtorin viran (opetettavat aineet liikunta ja terveystieto) sijaisuus ajalle 11.8.-21.12.2009,Muurolan yläaste
Lehtorin viran (opetettavat aineet musiikki ja uskonto) sijaisuus ajalle 1.8.-31.12.2009,Rantavitikan peruskoulu

Lukio
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet matematiikka. fysiikka ja kemia), Lyseonpuiston lukio
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet matematiikka ja kemia), Ounasvaaran lukio
Päätoiminen tuntiopettaja (opettava aine matematiikka), Aikuislukion ja Ounasvaaran lukioidenyhteinen
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineen matematiikka ja tietotekniikka), Muurolan lukion
ja Muurolan yläasteen yhteinen
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet äidinkieli ja kirjallisuus), Lyseonpuiston ja Ounasvaaran lukioiden yhteinen
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet liikunta ja terveystieto), Lyseonpuiston lukio
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettava aine englannin kieli), Aikuislukio
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet äidinkieli ja ruotsin kieli), Aikuislukio
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto ja
filosofia), Aikuislukion ja Lyseonpuiston lukion yhteinen
Lehtorin viran (opetettavat aineet liikunta ja terveystieto) sijaisuus ajalle 1.8.2009-9.2.2010,Lyseonpuiston lukio
Kelpoisuus edellä lueteltuihin virkoihin määräytyy asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista (986/1998) mukaisesti. Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti.

Vakinaisissa viroissa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Edellä lueteltuihin tehtäviin haetaan pääsääntöisesti sähköisesti osoitteessa työnhakupalvelu

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen hakuun, hakemukset joihin tulee liittää
jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, lähetetään
osoitteella Rovaniemen kaupunki, Koulupalvelukeskus, PL 8216, 96101 Rovaniemi (käyntiosoite Rovakatu 2).

Viimeinen hakupäivä on 24.4.2009.

Virkoihin valittujen on esitettävä nähtäväksi lain lasten ja nuorten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.
Vakinaisiin virkoihin valittujen on toimitettava lisäksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Rovaniemellä 9.4.2009                         KOULUPALVELUKESKUS