Etusivu>Ajankohtaista>Asukkaat mukaan kylien uudistamiseen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Ajankohtaista

Asukkaat mukaan kylien uudistamiseen

6.11.2018 9:29

Rovaniemen kuntalaiset otetaan mukaan kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluun uudella tavalla vuonna 2019. Kokeiluja on neljä, ja niissä kaikissa kuntalaiset voivat aktiivisesti vaikuttaa siihen, mihin käytettävissä olevia määrärahoja tulisi käyttää.

Kylien kehittämissäätiö varaa aluelautakuntien kehittämistoiminnan uudistamiseen 250 000 euroa. Kuntalaiset voivat osallistua myös Ylikylän lähiliikuntapaikan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorisovaltuustolle varataan budjettiin 5000 euroa, jonka he ovat päättäneet käyttää julkisiin mobiililaitteiden latauspisteisiin. Lisäksi alueelliseen verkostotoimintaan ja sen kehittämiseen on esitetty yhteensä 20 000 euron määrärahaa. Osallistuvan budjetoinnin pilottien arvioinnit toimitetaan kaupunginhallitukselle loppuvuodesta 2019.

Aluelautakunnat käynnistävät kylien uuden kehittämistoiminnan aluetilaisuuksilla marraskuussa 2018. Työ toteutetaan osallistuvalla budjetoinnilla, joka on avointa keskustelua ja vuoropuhelua, näkemysten yhteensovittamista sekä yhteistyötä.

Tavoitteena on tunnistaa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen todellisia tarpeita ja etsiä niihin yhdessä käytännön ratkaisuja. Osallistuva budjetointi on myös keino parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua.

Aluetilaisuuksissa esitellään kaikkien osallisuuteen perustuva toimintatapa ja kehittämistoiminnan tavoitteet. Aluetilaisuuksien jälkeen jalkaudutaan yhdessä käytännön tekemiseen kylille. Kylien kehittämistoiminta kytketään jatkossa konkreettisemmin myös Rovaniemen kaupungin palvelujen, elinympäristön sekä elinkeinojen kehittämisen pidemmän aikavälin tavoitteisiin.

Tavoite on, että ideat toteutetaan käytännössä kylien toimijoiden sekä uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnan rahoituksissa tullaan hyödyntämään aktiivisesti myös muuta julkista rahoitusta. Pirstaloidusta, aluekohtaisesti jaetusta määrärahojen käytöstä pyritäänkin nyt myös isompiin kokonaisuuksiin, joilla on merkitystä kylien elinvoimaisuuden lisäämisessä. Tuloksena syntyy uutta aktiivisuutta ja käytännön toimeliaisuutta. 

Maarit Alikoski,

erityisasiantuntija

Rovaniemen kaupunki