Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Asukastoiminta-avustukset 2011
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Asukastoiminta-avustukset 2011

1.3.2011 8:18

ASUKASTOIMINTA-AVUSTUKSET 2011

Rovaniemen kaupunki julistaa haettavaksi
1. Kehittämistuki yhdistyksille sekä yhteisöille, jotka toimivat kyläalueella
2. Toimintatuki ja -avustus asukas- ja kyläyhdistyksille sekä -yhteisöille

KEHITTÄMISTUKI ON KÄYTETTÄVISSÄ KYLIEN KEHITTÄMISEEN SEURAAVIIN TARKOITUKSIIN.
Määräraha noin 100 000€.

1. Kylien viihtyisyys ja ympäristö: tukea voidaan hakea tukea kylien ympäristön, viihtyvyyden sekä lasten ja nuorten toimintaedellytysten parantamiseksi. Toimenpidekokonaisuuksina ovat rakennetun ympäristön kunnostus, maiseman ja ympäristön hoitotyöt, terveyden- ja liikkumisen edistäminen sekä kylien yhteisöllisyyttä ja toiminallisuutta tukevat kohteet.

2. Kylien ja kaupunginosien välinen yhteistyö: tukea voidaan myöntää kylien ja kaupunginosien välisen yhteistyön kehittämiseen. Toimenpiteiden tulee parantaa kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta.

3. Kylätalot: tukea voidaan myöntää kylätalojen tai – tilojen hankintaan tai kunnostukseen kyläyhdistykselle tai muulle yleishyödylliselle yhdistykselle, jonka hankkima tai kunnostama tila on alueen asukkaiden yhteisessä käytössä. Kylätilan hankintaan liittyvä tuki on kertaluonteinen avustus em. yhdistykselle. Ennen tuen tai avustuksen myöntämistä on selvitettävä ensisijaisen LEADER-rahoituksen mahdollisuus hankkeeseen.

4. Kylien innovaatiot: tukea voidaan myöntää uusille innovaatioille, jotka palvelevat kylien monipuolista kehittymistä.

5. Kehittämishankkeiden kuntarahoitus: kehittämistukea voidaan myöntää myös edellä mainittujen kohtien
1.-4. toteuttamista palvelevien kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksiin.


TOIMINTATUKI JA -AVUSTUS ON KÄYTETTÄVISSÄ OMAEHTOISEEN ASUKAS- JA KYLÄTOIMINTAAN. Määräraha noin 25 000€.
– Toimintatukea ja -avustusta voi hakea kylä- ja asukasyhdistykset ja – yhteisöt.
– Toimintatuki on 220€/hakija, ja se on tarkoitettu toiminnan yleiskuluihin.
– Toiminta-avustus kohdennetaan pieniin hankintoihin ja erilaisiin toiminnallisiin hankkeisiin, jotka parantavat toiminta-alueen elinympäristöä, palveluja ja elinvoimaisuutta tai lisäävät muulla tavalla asukkaiden omaehtoista toimintaa.

Hakuaika on 1.3.2011–31.3.2011.

Avustusten haku
Kehittämistuki sekä toimintatuki ja – avustus hakemuslomakkeita saa osoitteesta: Rovaniemen kaupunki, Osviitta, Hallituskatu 7, Rovaniemi tai www.rovaniemi.fi. Hakemukset tulee osoittaa 31.3 mennessä seuraavasti: Rovaniemen kaupunki/ kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi ja kuoreen merkintä ”ASUKASTOIMINNAN AVUSTUKSET”

Uutta rahoituspäätöstä ei myönnetä niille toimijoille, joilla on aikaisempien kehittämisrahojen tilityksiä määräaikaan mennessä tekemättä tai työ on kesken. Avustuksen käyttöä koskeva selvitys ja tilitys tulee esittää viimeistään 30.9.2012.

Tiedustelut:
asukasasiamies Sari Laakkonen puh 040 701 1661.

Rovaniemen kaupunginhallitus
Hyvinvointipalvelut/asukastoiminta